Công ty CP Đào tạo Tâm Trí Lực dành tặng tất cả con cháu những gia đình thương binh, liệt sĩ bộ công cụ học tập Siêu Trí Nhớ Học Đường nhân dịp Lễ 30.4.

Với tài khoản Siêu Trí Nhớ Học Đường học sinh có thể xem bài trước khi lên lớp hoặc ôn bài sau khi học thông qua video và sơ đồ tư duy Hoạt động của Tâm Trí Lực giúp thế hệ học trò hiểu về lòng biết ơn, đào tạo trẻ em, cả trí tuệ, tài năng, Tâm Trí Lực luôn mong muốn hướng các con đến những giá trị đạo đức tốt đẹp và hiểu biết về lòng biết ơn
Siêu Trí Nhớ Học Đường là dự án đặc biệt của Tâm Trí Lực nhằm giúp các em học sinh giảm tải áp lực trong việc học tập, mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.
Tài khoản gồm hơn 4.000 video bài giảng, 4.000 sơ đồ tư duy sinh động, khoa học của các môn học từ lớp 1 đến lớp 12 giúp học sinh dễ dàng nắm bắt toàn bộ kiến thức.
Sách Siêu Trí Nhớ Học Đường với những kỹ thuật, phương pháp ghi nhớ thông minh được thầy Nguyễn Phùng Phong (Kỷ lục gia Siêu trí nhớ Thế giới) đúc kết sẽ giúp các em cách học nhanh - nhớ lâu, học nhẹ nhàng và hiệu quả.