Trang chủ / Blog / CHA MẸ ĐỘC HẠI

CHA MẸ ĐỘC HẠI


Cha mẹ độc hại là những người thể hiện những hành vi gây hại và phá hoại đến con cái, gây tổn thương về mặt tâm lý, tình cảm và thậm chí có thể là về mặt vật lý. Dưới đây là một số đặc điểm và hành vi thông thường của cha mẹ độc hại:1. Lạm dụng tình cảm: Cha mẹ độc hại thường xuyên bôi nhọ, chỉ trích hoặc mỉa mai con cái, làm suy yếu lòng tự trọng và sức khỏe tâm lý của trẻ. Họ cũng có thể chi phối cảm xúc của con cái, sử dụng tội lỗi, sỉ nhục hoặc sợ hãi để kiểm soát trẻ.

2. Bỏ bê: Cha mẹ độc hại có thể không đáp ứng đúng mức cần thiết về chăm sóc vật chất và tình cảm đối với con cái. Họ có thể phớt lờ nhu cầu của con cái, từ cơ bản cho đến nhu cầu tâm lý, gây ra cho trẻ cảm giác bị bỏ rơi.


3. Kiểm soát, lợi dụng: Cha mẹ độc hại thường kiểm soát quá mức cuộc sống của con cái, quyết định cho con cái về lựa chọn, tình bạn và hoạt động. Họ có thể thao túng và lợi dụng con cái vì lợi ích cá nhân, không coi trọng sự độc lập và tự chủ của con cái.

4. Tình yêu không nhất quán hoặc tình yêu có điều kiện: Cha mẹ độc hại có thể giấu tình yêu và lòng thương hại, đặt điều kiện vào việc con cái đáp ứng những kỳ vọng hoặc yêu cầu nhất định. Họ có thể sử dụng tình yêu là công cụ kiểm soát, thưởng hoặc trừng phạt con cái dựa trên sự tuân thủ.

5. Phụ thuộc vào trẻ: Cha mẹ độc hại có thể xác lập sai ranh giới và tạo ra quan hệ không lành mạnh bằng cách tham gia quá mức vào cuộc sống của con cái. Họ có thể lệ thuộc vào con cái để tìm sự hỗ trợ tâm lý, xem con cái như người tâm tình, điều này có thể ngăn trở sự phát triển và sự tự chủ của con cái.

6. Lạm dụng vật lý: Trong trường hợp nghiêm trọng, cha mẹ độc hại có thể sử dụng bạo lực vật lý hoặc hành vi hung dữ đối với con cái, gây thương tích và tổn thương về mặt vật lý.

Đáng lưu ý rằng cha mẹ độc hại có thể gây tác động lâu dài đến trẻ, ảnh hưởng đến lòng tự trọng, mối quan hệ và sức khỏe tổng thể. Vậy nên, nếu chứng kiến những biểu hiện của cha mẹ độc hại, hãy cố gắng để hỗ trợ trẻ bằng những phương pháp tâm lý chuyên nghiệp sớm nhất có thể để trẻ có thể sớm được chữa lành.